Bonos Talento Empresa

Para a realización de proxectos formativos de curta duración que se desenvolvan por parte das entidades beneficiarias

Esta Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, a través da Subdirección Xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego, ofrece esta axuda “Bonos Talento Empresa” dirixidas ás empresas, para impartir “microcredencias”:  accións formativas de carácter non formal, de curta duración,  de entre 16 e 100 horas, dirixidas aos seus traballadores,  para financiar o investimento na capacitación do seu persoal, co obxectivo de mellorar o seu rendemento e capacidades e dese modo incrementar a súa competividade.

 

Esta liña de axudas para microcredencias de formación enmárcanse na  Axenda de Capacidades Europea para a competitividade sostible, a equidade social e a resiliencia (COM 2020 274) e na súa Recomendación do 16 de xuño de 2022 relativa a un enfoque europeo das microcredenciais para a aprendizaxe permanente e a empregabilidade (2022/C 243/02), e son cofinanciadas nun 60% polo Fondo Social Europeo Plus (FSE+): 

➢ Obxectivo político 4: “Unha Europa máis social e inclusiva mediante a aplicación do piar europeo de dereitos sociais

➢  Prioridade 1. “Emprego, adaptabilidade, emprendemento e economía social

➢  Obxectivo específico ESO4.4 “Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e os emprendedores ao cambio, o envellecemento activo e saudable e un entorno de traballo saudable e ben adaptado que aborde os riscos para a saúde

➢  Medida 1.D.01.: “Axenda Galega de Capacidades para o Emprego. Formación de persoas traballadoras

 

 

 

En liña co anterior, o goberno galego está a despregar unha Axenda Galega de Capacidades para o Emprego,…

No hemos podido suscribirlo. Favor intente de nuevo.
Recibirás un correo electrónico para confirmar su suscripción

Suscríbete 

Usamos Sendinblue como plataforma de marketing. Al hacer clic a continuación para enviar este formulario, consiente que la información proporcionada sea transferida a Sendinblue para su procesamiento de acuerdo con sus términos de uso

Usted se ha suscrito